هواشناسی کلهر

.

پیش بینی سایت فورکا برای بارش گواور:

خط قرمز تغییرات دما و اعداد قرمز رنگ سمت چپ

ستونهای آبی اگر وجود داشته باشند مقدار بارش و از اعداد آبی سمت راست 

 

برای دیدن جدول پیش بینی 10 روز آینده آب و هوای سرمست اینجا را کلیک کنید

*******************************************************************************

 پیش بینی هوای بارش سرمست در روزهای آینده http://www.yr.no    

  پیش بینی بارش و دما 48 ساعت آینده توسط همین سایت:

******************************************************************************** 


وضعیت فعلی آب و هوای گواور و پیش بینی 7 روز آینده  freemeteo


 *******************************************************************************

پیش بینی نموداری اداره هواشناسی کرمانشاه برای آب و هوای سرمست


http://www.kermanshahmet.ir/MyFiles/admins/shayegan/image/wrfmap/Govaver.png


 ******************************************************************************* 

پیش بینی آب و هوای گردنه ی قلاجه 

تصویر دوربین راهداری: